Isuraf
Rif
Thuis
Islam
Thi7uja
Imezzeyanen
Artiklat
vidyuth
Forum
Contact Me
Thuis

Soerat Altoebah

 Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Thuis
Islam
Thi7uja
Imezzeyanen
Artiklat
vidyuth
Forum
Contact Me